Czy retoryka jest potrzebna współczesnemu człowiekowi?

Autor opracowania: Piotr Kostrzewski.
Autor Arystoteles

Retoryka, czyli umiejętność skutecznej wypowiedzi, wydaje się dzisiaj pieśnią przeszłości. W dobie mediów masowych oraz przewagi obrazu nad słowem stara sztuka retoryki wydaje się służyć jedynie politykom. Tymczasem ta nieco zapomniana umiejętność ma szerokie zastosowanie w naszym życiu. Można śmiało powiedzieć, że retoryka jest niezwykle potrzebna współczesnemu człowiekowi.

Sztuka budowania perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej stanowiła niegdyś podstawę wykształcenia. Starożytni Grecy i Rzymianie przykładali wielką wagę do nauczania młodych mężczyzn z dobrych domów, jak mają porywać tłum słowami. Istniała nawet forma tzw. mowy popisowej – publicznej wypowiedzi, przynoszącej chwałę oratorowi i wygłaszanej z okazji jakiegoś ważnego wydarzenia. Takie podejście do retoryki wynikało z kształtu życia publicznego starożytnych. Ceniący demokrację Grecy musieli umieć wyrażać i zarażać swoją opinią innych obywateli polis, jeżeli chcieli mieć wpływ na jego dobrostan. Z kolei republikańscy Rzymianie nie mogli zrobić kariery w Wiecznym Mieście, jeżeli dobrze urodzeni uważaliby ich za nieokrzesanych.

Takie użycie retoryki zachowało się do dzisiaj. Politycy przecież ciągle przemawiają, wykorzystując do tego najróżniejsze okazje. Niektórzy potrafią nawet porywać tłumy. Przeciętny człowiek również może z niej skorzystać w taki sposób. Wynika to z niedocenianej wolności, jaką cieszymy się w XXI wieku. Demokracja, niegdyś będąca dobrem elity, dzisiaj jest dostępna każdemu. Co więcej, rozwój internetu stworzył idealne medium do dzielenia się własną opinią na jakikolwiek temat. W każdej sekundzie wymieniamy setki informacji, a miliony ludzi prowadzą dyskusje na miliardy tematów. W pewnym sensie wszyscy staliśmy się teraz politykami.

Tym samym retoryka staje się niezbędnym narzędziem do prowadzenia dyskusji. Odpowiednie argumentowanie i przedstawianie swoich racji na forum (którego nazwa wzięła się od miejsca, gdzie m.in. publicznie przemawiano) to przecież prawdziwa sztuka. Zmienia się jedynie miejsce, w którym wyrażamy swoją opinię. W wymianie zdań z przyjaciółmi również warto by skrzętnie składać zdania. Jeżeli wszyscy otrzymaliśmy wolność wypowiedzi, powinniśmy umieć z niej korzystać. Retoryka jest do tego narzędziem i to znanym od tysięcy lat.

Dzisiaj świat jak nigdy pozwala ludziom mówić. Mogą wyrażać swoje poglądy o czymkolwiek wobec kogokolwiek. Jeżeli więc mamy zdanie na jakiś temat, warto nauczyć się przedstawiać je w sposób interesujący i przykuwający uwagę.


Przeczytaj także: Poetyka - problematyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.