Ojciec – interpretacja

Autor wiersza Tadeusz Różewicz
Autorem interpretacji jest: Wanda i Przemek (I FP).

Na tematykę wiersza T. Różewicza wskazuje rzeczownik "ojciec" umieszczony w tytule.

Omawiany utwór spełnia charakterystyczne dla wiersza wolnego warunki. Składa się z trzech strof o nieregularnej liczbie wersów i nieregularnym metrum. Po pierwszej, oktawicznej strofie następują dwie septetyczne.

Podmiot liryczny wypowiada się na temat ojca, nie określając go jednak jako własnego rodzica. Dystansuje się w ten sposób do opisanej postaci, również za pomocą epitetu "stary ojciec". Podmiot czynności twórczych odwołuje się w swoim utworze do tradycji ludowej. Zmieniając semantykę znanego przysłowia określa charakter ojca i prowadzonego przez niego życia.

"nie składał ziarnka do ziarnka
(...)
jakoś nie zebrała się miarka"

Odnosi się również do dwóch innych przysłów, używając porównania "żył jak ptak" i określenia "z dnia na dzień". Spójnik "ale" umieszczony w samym środku tekstu rozdziela wiersz na dwie umowne części. Po pierwszej, opisowej, następuje druga, którą możemy nazwać refleksyjną. Zaczyna się ona od pytania retorycznego ("powiedzcie czy może / tak żyć niższy urzędnik / przez wiele lat"), wprowadzając czytelnika w refleksję na temat opisanej wcześniej postawy.

Pomimo zdystansowania podmiotu lirycznego do postaci ojca, możemy wysnuć wniosek, że był on postacią bliską i znaczącą dla niego, na podstawie powtórzenia metafory, w pierwszym wersie, pierwszej i ostatniej strofy: "Idzie przez moje serce". W ostatniej strofie przywołuje kreację ojca w swoich wspomnieniach.

Konstrukcja wiersza zamknięta jest ironiczną puentą ("i wierzy święcie / że pójdzie do nieba"). Według podmiotu lirycznego ojciec nie zdaje sobie sprawy ze swojego obojętnego postępowania.

10 grudnia
A.D. 2006


Przeczytaj także: W środku życia interpretacja

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:23:50

Komentarze
MM

Wg mnie dobra interpretacja, ale czy nie dałoby się wyciągnąć więcej informacji z treści wiersza? Znaleźć szerszego kontekstu? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że tekst nie wyczerpuje tematu.