*** (Ten tylko od pieniędzy procent płacić może)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Ten tylko od pieniędzy procent płacić może,
Kto w roli twórczej ducha posiał je jak zboże.


Czytaj dalej: 21. **** (Z ducha jest ruch - pieniądze za nim jak szaleńce)

#Przypowieści i epigramaty