*** (...cnej pisania sztuki z dowcipem i gustem)

...cnej pisania sztuki z dowcipem i gustem
Tyś pierwsze dał przykłady pod naszym Augustem.
Rządca ten, gdy swe państwa biegłymi obdarzał,
Ciebie umiał wynaleźć, a innych postwarzai.
Gdy zaś twój każdy wyraz wiele zawsze znaczy,
Biedne naśladowniki zostawiasz w rozpaczy.
Próżno się onych pióro z twoim równać sili:
Tysiąc było poetów, a jeden Wirgili.
Twe nawiedzić mieszkania natchnienie mię wzywa:
Czasem dzielność do miejsca przywiązana bywa.

Na domku, gdzie Maurycy ma spoczynek wieczny,
Broń swoją żołnierz ostrząc, staje się waleczny.
Grubsze straci przesądy i rozumu przetrze,
Kto ma szczęście fernejskie oddychać powietrze.
Lecz kto się treściwymi chce rytmami wsławić,
Ten musi dzień choć jeden w Heilsbergu zabawić.

Czytaj dalej: Powązki - Stanisław Trembecki