Pod portretem Elizy

Oto obraz Elizy! Lecz któż odmaluje?
Jak rozumna! jak słodka! jak skromna! jak czuje!

Czytaj dalej: Pieśń wieczorna - Franciszek Karpiński