Wiersz do H.S.

Jeśli los ślepy nie zawsze,
Nie zawsze błądzi w wyborze,
Miejsce i względy łaskawsze
Posiadasz na jego dworze

Na przychylne dla mnie wsparcie
Użyj twojego znaczenia.
Niechaj na wybranej karcie
Zapisze do wyciagnienla

Z koła, którym obraca, nie mniej ani więcej
Nad potrzebną mnie ilość - dwakroć sto tysięcy.

Czytaj dalej: Niepewność - Adam Mickiewicz