Wiersze na konkurs recytatorski

  • Żniwa - Józef Gałuszka Szepczą kłosy pszeniczne: złotym szmerem prószą w ćwierk świerszczy. ? Szumią sennie niw złocistych fale. Słychać ostry chrzęst sierpów i...
  • Pif-paf - Julian Tuwim Sensacja wszechświatowego Lunaparku Amerykańska, mechaniczna Słynna strzelnica elektryczna! Proszę spróbować! Ta zabawa Jest i ciekawa i bezkrwawa. Kto z państwa...
  • Dni jesienne - Józef Gałuszka Pawłowi Hulce-Laskowskiemu I idą dni szare za dniami niezmienne nacichłe przygasłe wpółzmierzchłe i senne jak w krepach złociste sztandary: żałobne...
  • Tyśmienica - Tadeusz Hollender Tyśmienica piękne miasto, A i znane w całym świecie; Błoto pływa jako ciasto, Ale o tym wszyscy wiecie. Pan Komisarz...
  • „Popierajcie L. O. P. P.” - Julian Tuwim Pod wpływem agitacji Poparłem wczoraj Loppa, Bo jaki byłbym Ppolak, Jeżelibym nie popparł? Jest na to poppieranie Ppowodów cała koppa...

Wybór popularnych wierszy dla szkół ponadgimnazjalnych do recytacji.