„Popierajcie L. O. P. P.”

Autor:

Pod wpływem agitacji
Poparłem wczoraj Loppa,
Bo jaki byłbym Ppolak,
Jeżelibym nie popparł?

Jest na to poppieranie
Ppowodów cała koppa,
Naprzykład ten, że Niemiec
Ma także swego Loppa.

Poppiera go ppodobno
Ppotężnie na całego,
Więc jako ppatrjota,
Ja ppoprzeć muszę swego.

Bolszewik też ma Loppa,
Poppiera go galoppem,
Więc ja nadążyć muszę
Za bolszewickim Loppem.

Ma swego Loppa Anglik
I Turek też ma Loppa,
I cała go poppiera
Ppieniędzmi Europpa.

I Bułgar i Jappończyk
I Ppers i Czechosłowak
I Pportugalczyk — oraz
Moc innych w świecie ppowag.

Ppanowie! Niech się przeto
Do Loppa każdy modli,
Byśmy się wszyscy pprędko,
Pporządnie wytruć mogli.

Ppoprostu w tern ppoczuciu,
Że choć mnie to kosztuje,
To mam tę satysfakcję:
„Ja ppłacę, ja się truję!“

— Europpo! Wybacz, pproszę,
Że poppieranie Loppa
Uważam dziś ppotroszę
Za błąd, czyli za faux ppas.

Czytaj dalej: Nic dwa razy - Wisława Szymborska

Źródło: Jarmark rymów, Julian Tuwim, 1934.