Autorem opracowania jest: 0.

Trurl był konstruktorem i wynalazcą, który tworzył różne urządzenia. Na pierwszym miejscu stawiał zaspokojenie własnej pychy i udowodnienie Klapaucjuszowi, że jest lepszym naukowcem. Zaciekle bronił się przed krytyką swojego rywala, który bagatelizował możliwości najnowszego wynalazku Trurla.

Wynalazcza rywalizacja doprowadziła do poważnych konsekwencji. Praktyczne zastosowanie urządzenia schodziło na drugi plan, Trurl skupiał się na zaimponowaniu swojemu wrogowi. Jego maszyna potrafiła wyprodukować wszystko, co rozpoczyna się na literę „n”. Mogła także mówić i samodzielnie myśleć. Okazała się mądrzejsza i bardziej przebiegła od wynalazców. Gdyby bezmyślnie wykonała ostatnie polecenie Klapaucjusza, cały Wszechświat zostałby natychmiast unicestwiony, razem z konstruktorami i nią samą.

Klapaucjusz bardzo przypominał Trurla, ale był jeszcze bardziej zawzięty i pełny nienawiści. Nie potrafił przyznać się do błędu, niejasno formułował polecenia, wydawane maszynie. Jego postępowanie naraziło cały świat na zagładę. Klapaucjusz był naukowcem, powinien posiadać rozległą wiedzę i wynikającą z doświadczenia mądrość. Okazało się jednak, że był nierozsądny i nie potrafił przewiedzieć konsekwencji swoich działań. Chęć skompromitowania Trurla doprowadziła go do popełnienia bardzo poważnego błędu.


Przeczytaj także: Jak ocalał świat - problematyka i morał

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.