Autorką planu wydarzeń jest: Adrianna Strużyńska.
  1. Rozkaz opowiadania historii, wydany przez króla Globaresa.
  2. Opowieść o plemieniu Opaków.
  3. Ścięcie pierwszego mędrca.
  4. Opowieść o plemieniu Poliontów.
  5. Ścięcie drugiego mędrca.
  6. Obraza majestatu króla przez trzeciego mędrca.
  7. Wyśmianie Wszechświata przez trzeciego mędrca.
  8. Historia stworzenia Kosmosu przez Allegoryka.
  9. Zadowolenie króla Globaresa.
  10. Darowanie życia trzeciemu mędrcowi i pozostałym uczonym.

Przeczytaj także: Król Globares i mędrcy - bohaterowie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.