Autorką opracowania jest: Adrianna Strużyńska.

Bohaterem zbiorowym są Palatynidzi, lud zamieszkujący Aktynurię. Byli tak ciężcy, że mogli przebywać tylko na swojej planecie, ponieważ w innych miejscach zapadał się pod nimi grunt. Krzyk Palatynidów był w stanie powalić góry. Lud został całkowicie zdominowany przez okrutnego władcę, Architora. Jego terror sprawił, że potężni Palatynidzi obawiali się nawet głośno chodzić lub podnieść głos. Dnie spędzali w podziemiach gór, a w nocy spotykali się w metalowych dolinach, co było ich jedyną rozrywką. Konieczność noszenia zbroi, wykonanej z uranu, sprawiła, że musieli całkowicie się od siebie odizolować. Palatynidzi stali się więc wyalienowani i nieufni, przez co początkowo nie ufali Kosmogonikowi. Lud cechował się jednak odwagą, mimo okrutnych rządów Architora, podejmowano próby buntu. Panujący na planecie ustrój odebrał im radość życia, która powróciła dopiero po przejęciu władzy przez Pyrona.

Kosmogonik był inżynierem, zajmującym się rozjaśnianiem gwiazd. Jego imię wskazuje na związek z kosmogonią, czyli działem astronomii, zajmującym się genezą i ewolucją ciał niebieskich. Inżynier nie porzucał swoich dzieł w momencie zakończenia procesu ich powstawania. Trudna sytuacja Palatynidów, żyjących na stworzonej przez niego planecie, skłoniła go do zorganizowania buntu przeciwko okrutnemu Architorowi. Wykazał się inteligencją i sprytem, wykorzystując największą słabość tyrana - chciwość.

Bohaterem pozytywnym jest również Pyron. Był młodym wynalazcą, zamieszkującym Aktynurię. Jego wynalazek pozwolił Palatynidom komunikować się ze sobą, wpadł również na pomysł stosowania słownictwa, związanego z szewstwem. Odważnie tworzył ruch oporu, zdając sobie sprawę z okrucieństwa Architora i możliwych konsekwencji swoich działań. Po przejęciu władzy, nie wykorzystywał swojej pozycji, ale zapewniał mieszkańcom Aktynurii dobre, spokojne życie.

Architor był postacią zdecydowanie negatywną. Sprawował okrutne rządy, odbierając Palatynidom pieniądze, wolność, a nawet możliwość utrzymywania kontaktów społecznych. Podsłuchiwał wszystkie rozmowy swoich podwładnych, obawiając się spisku. Pokonała go jednak zachłanność, został przechytrzony za pomocą monet, które najbardziej kochał.


Przeczytaj także: Uranowe uszy - problematyka, morał

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.