Która na świecie tym białogłowa?

Która na świecie tym białogłowa
Obudzi we mnie takie tęsknoty
I takie cudne wyszepce słowa,
Jak ta świetlista noc miesiącowa?

Która tak włos swój rozplecie złoty
I swych tajemnic wszystkich dochowa
I duszę z duszą wszechświatów skowa,
Jak ta świetlista noc miesiącowa?

Czytaj dalej: Hymn wiosenny - Zygmunt Różycki