*** (Jeśli się duchem w gwiazdy, jak kamień, wyrzucę)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Jeśli się duchem w gwiazdy, jak kamień, wyrzucę,
Zajaśnieję — i może głazem być nie wrócę.


Czytaj dalej: 56. *** (Powiem ci przypowiastkę. Oto w głębi jarów)

#Przypowieści i epigramaty