*** (Kłaniał się Francuz)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Kłaniał się Francuz, wszystkie pozdrawiał karety,
Za to dziś Francja nosi na głowie tupety.


Czytaj dalej: 16. *** (Francja jest krajem ugód)

#Przypowieści i epigramaty