*** (Otrzymawszy wprzód na to jednomyślną zgodę)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Otrzymawszy wprzód na to jednomyślną zgodę
Zgodzono się sprzedawać w pewnym mieście — wodę,
Jednego tylko potem człowieka złapano,
Który chciał dawać darmo — i ukrzyżowano.


Czytaj dalej: 11. *** (Chcesz wiedzieć, czym dziś byłby nasz kraj odzyskany)

#Przypowieści i epigramaty