Pieśń / O powinnościach chrześcijańskich

Autorem wiersza jest Franciszek Karpiński

We dnie i w nocy Bóg nad nami czuje
I wszystkie nasze uczynki spisuje!
By nas godnemi swego znalazł nieba,
To nade wszystko wykonywać trzeba:

Znaj Boga twego, chowaj przykazanie,
Grzechyś popełnił, szczerze żałuj za nie,
Kochaj bliźniego, odpuść przewinienie,
Nie czyń mu krzywdy, miej czyste sumienie.

Rodzice dzieciom przykładem być mają,
Niechaj ich wiary i cnót nauczają;
Dzieci rodziców swych będą szanować
l w starości ich powinni ratować.

Niech swoich przysiąg małżeństwo pamięta,
Skromność młodzieżą niechaj rządzi święta!
Prawda niech tylko z ust naszych wychodzi
I niech nasz język nikomu nie szkodzi.

Jeśliś pań, bądźże ludziom miłosierny,
Jeśliś poddany, bądź dla pana wierny.
Szanujmy zwierzchność swoją i krajową
I obyczajność chowajmy surową.

Oto są długi każdego człowieka;
Z nich obrachunek wszystkich ludzi czeka.
Kiedy na Pańskie stanę zawołanie,
Szczęśliwym, jeśli takim mię zostanie.


Czytaj dalej: Pieśń wieczorna