Pieśń podczas chrzcin dziecięcia

Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego!
Wyrzekł się czarta i wszystkich spraw jego;
Wiernie pod znakiem Boga i człowieka
Przez całe życie wojować przyrzeka.

Nie płacz, niemowlę, cieszyć się potrzeba,
Już wzięłoś prawo na dziedzictwo nieba,
I choć na troski przyszłoś na tę ziemię,
Nadgroda trudów twych przeważy brzemię.

Chwal Pana twego, każda duszo żywa,
Że z łaski Jego na ziemi przybywa
Nam bliźni, człowiek krajowi potrzebny,
Rodzicom dziecię i Bogu służebny.

Czytaj dalej: Pieśń wieczorna - Franciszek Karpiński