Czy będą...

Czy będą nasi synowie i wnuki
Ze swoich ojców korzystać nauki —
Czy kiedyś nasza potomność oceni
Dążenia nasze i myśli z płomieni?
Czy też śmiać będzie się z naszych poglądów,
Darząc je mianem baśni i przesądów? —

Czy kiedyś nasi wnuki i synowie
Ocenią trud nasz — chociażby w połowie?
Czy schylą czoło przed tą naszą pracą
I bólom naszym wdzięcznością odpłacą?
Czy może nasze znoje i męczeństwa
Określą mianem pozy i szaleństwa?...

Czytaj dalej: Cztery pory roku - Józef Antoni Birkenmajer