Kochanek w rozmaitych postaciach

Autor:
Tłumaczenie: Hugo Zathey

Chciałbym być jak rybka
Wesoła i chybka;
Gdybyś przyszła z wędką,
Nadpłynąłbym prędko.
Chciałbym być jak rybka
Wesoła i chybka.

O ja bym z ochotą
Zamienił się w złoto;
Choćbyś mię wydała,
Znowu byś mię miała.
O ja bym z ochotą
Zamienił się w złoto.

Chciałbym być kochany
I pełen odmiany;
Wierność bym ślubował
I nie podróżował.
Chciałbym być kochany
I pełen odmiany.

Już starym być wolę,
Mieć zmarszczki na czole;
Gdybyś odmówiła,
Jużbyś nie zmartwiła.
Ach, starym być wolę,
Mieć zmarszczki na czole.

Baranka mieć skromność,
Lwią siłę, przytomność;
Mieć oczy jak sępy
I lisie podstępy —
Baranka chcę skromność
A lwią mieć przytomność.

Czymkolwiek bym był,
Dla ciebie bym żył,
Książęce niósł dary
I kochał bez miary.
Czymkolwiek bym był,
Dla ciebie bym żył.

Czym jestem i jakim,
Poprzestań na takim.
Gdy zechcesz lepszego,
To znajdziesz innego.
Czym jestem i jakim,
Poprzestań na takim.

Czytaj dalej: Portret kobiecy - Wisława Szymborska