Über allen Gipfeln ist Ruh / Ponad szczytami cisza

Johann Wolfgang von Goethe

Über allen Gipfeln
Ist Ruh.
In allen Wipfeln
Spürest du
Keinen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde!
Warte nur, balde
Ruhest du auch.


ponad szczytami
cisza
na wierzchołkach
czujesz
zaledwie wiatr
umilkły ptaki w lesie!
poczekaj, wkrótce
umilkniesz i ty


Mar_tula Joppulkowa, autor poezja.org

Czytaj dalej: Król Olch - Johann Wolfgang Goethe