Zachęta druga

Autor:
Tłumaczenie: Hugo Zathey

Rozmyślania trwożne,
Namysły ostrożne,
Niewieście wahania,
Żałosne wzdychania,
Na nic się nie zdadzą,
Wolności nie dadzą.

Stawiaj na przekorę
Przeszkodom zaporę,
Panuj nad słabością,
Postępuj z godnością:
Nie braknie ci mocy
Ni Bożej pomocy.

Czytaj dalej: Król Olch - Johann Wolfgang Goethe