Rozmaite uczucia

Autor:
Tłumaczenie: Hugo Zathey

DZIEWCZYNA.

Ach! gdym go ujrzała,
Zapłonęłam cała —
O, niebieski wzrok!
On zbliża się do mnie,
Ja cofam się skromnie,
A chwiejny mój krok.
Serce mi omdlewa!
O skały, o drzewa!
Ukryjcie me drżenie,
I me upojenie!

MŁODZIENIEC.

Ach gdzież moja miła?
Przed chwilą tu była!
Jej śledził mój wzrok.
Zbliżała się do mnie,
Zapłonęła skromnie
I cofnęła krok!
Co to jest? złudzenie?
Czy senne marzenie?
Gdzieście ją podziały,
O drzewa, o skały?!

MARZYCIEL.

Tu ja sam w ukryciu
O smutnem mem życiu
W późny dumam zmrok.
Nieznany od gminu,
W zacisze od czynu
Cofnąłem mój krok.
O duszo ma tkliwa!
Niech las ten ukrywa
Twe smutki, cierpienia,
Rozkosze, marzenia!

MYŚLIWY.

O! dzieńto szczęśliwy,
Jeżeli myśliwy
Tak pełny ma trok!
Ładują na wozy
Zające i kozy,
Aż cieszy się wzrok!
Nikt nawet nie zliczy
Dzisiejszych zdobyczy.
O! dzieńto szczęśliwy!
Niech żyje myśliwy!

Czytaj dalej: Król Olch - Johann Wolfgang Goethe