Wiedza

Autor:

Nauka uczy, żem zwierzę
co mózgiem zwycięża zwierzęta,
lecz skąd się we mnie bierze
ta czułość niepojęta?

skąd w nierozumnej dumie,
(kto wie to, niechaj powie)
zwierzęcość swą rozumiem
i wołam: jestem człowiek!

o wiedzo niedorzeczna!
o życie! o nonsensie!
duszo żywa (czy wieczna?)
w zwierzęcem tkwiąca mięsie!

Czytaj dalej: Prawda - Henryk Balk

Źródło: Rozmowy z nocą, Henryk Balk, 1936.