Psalm 19 / Za króla idącego na wojnę

Niech cię wysłucha Pań w czasie trwogi
Boga Jakuba niech Imię broni,
Niech świętość Arki wesprze twe nogi
I Pań z Syjonu niech cię zasłoni.

Niech wspomni każdą twoją ofiarę,
Całopalenie miłym Mu stanie;
Niech ci odmierzy chęci twych miarę
I błogosławi twoje żądanie.

Cieszyć się będziem z twej pomyślności
I chlubić wszędzie w Boga Imieniu!
Dogodzi Pań nasz z swojej litości
Sprawiedliwemu twemu pragnieniu.

Teraz doznamy, że Bóg ocali
Pomazanego swego na wieki!
On go wysłucha, bo Go król chwali,
Moc nasza w sile Jego opieki.

Ci zaufali w konie i wozy,
A my Imienia Boga wzywamy!
Oni zwikłani swemi powrozy
Padli, my stojąc im urągamy.

Boże! Racz wspierać króla naszego
I Twą go ręką w boju zakrywać.
Wysłuchaj prośby ludu Twojego
W dniu, w którym będziem łaski Twej wzywać.

Czytaj dalej: Pieśń wieczorna - Franciszek Karpiński