Autorem planu wydarzeń jest: Marcin Puzio.
 1. Rozmowa Rozaury z Klarynem.
  1. Dywagacje na temat cierpienia i losu ludzkiego.
 2. Zauważenie wieży pośród drzew.
 3. Usłyszenie lamentów Zygmunta z wieży.
 4. Przeklinanie swojego losu przez więźnia.
 5. Spotkanie przybyszów z Klotaldem.
 6. Aresztowanie Rozaury i Klaryna, rozbrojenie ich.
 7. Poznanie szpady Rozaury przez Klotalda.
  1. Historia otrzymania szpady.
  2. Rozpoznanie w dziewczynie swego dziecka.
  3. Smutek Klotalda z powodu wypowiedzianych słów.
  4. Zaprowadzenie więźniów do Bazylego.
 8. Rozmowa Astolfa z Estrellą.
  1. Historia rodziny królewskiej.
  2. Ryzyko konfliktu o tron polski.
 9. Nadejście Bazylego, oddanie mu hołdu.
 10. Wyjawienie tajemnicy siostrzeńcom.
  1. Umiłowanie nauki przez króla.
  2. Posiadanie męskiego potomka, Zygmunta.
  3. Sen o przekleństwie dziecka.
  4. Zamknięcie go w wieży.
  5. Zmiana nastawienia, pragnienie oddania mu tronu.
  6. Dobre przyjęcie wieści przez radę.
 11. Nadejście Klotalda, wyjawienie przykrych wieści. 
 12. Oszczędzenie więźniów z powodu wyjawienia prawdy.
 13. Rozmowa Rozaury z Klotaldem.
  1. Pragnienie zemsty przez syna.
  2. Podarowanie dziecku szabli.
  3. Wyjawienie imienia wroga, Astolfa.
  4. Zhańbienie dziewczyny, poznanie prawdy o płci Rozaury.
  5. Wola ślubu z mężczyzną.
 14. Opowieść Klotalda o wypełnieniu rozkazu króla.
  1. Uśpienie Zygmunta i zawiezienie go śpiącego.
 15. Prośba o wyjawienie powodów obrania syna na króla.
 16. Chęć oszukania przeznaczenia Zygmunta.
 17. Zostawienie możliwości oddalenia syna. 
 18. Rozmowa Klaryna z Klotaldem.
 19. Przyjęcie błazna w służbę namiestnika.
 20. Niedowierzanie Zygmunta w przebywanie w pałacu.
 21. Rozmowa z Klotaldem, uniżenie namiestnika.
 22. Wyjawienie mu prawdy.
 23. Próba napaści na Klotalda.
 24. Surowość i porywczość Zygmunta w relacjach z rodziną.
 25. Nadejście Bazylego, żal wobec ojca.
 26. Zauroczenie Zygmunta w Rozaurze.
 27. Interwencja Klotalda.
 28. Wygnanie namiestnika.
 29. Działanie Astolfa w obronie mężczyzny.
 30. Wola króla na powrót syna do wieży.
 31. Rozmowa Astolfa z Estrellą.
  1. Kłótnia narzeczonych.
  2. Wyznanie Rozaurze rozterek Estrelli.
  3. Prośba Estrelli.
 32. Smutek Rozaury.
 33. Rozmowa z Astolfem.
  1. Próba odebrania mu medalionu.
  2. Rozgoryczenie dziewczyny.
  3. Kłótnia przy Estrelli.
 34. Powrót Zygmunta do celi w wieży.
 35. Uwięzienie Klaryna.
 36. Przyjście Bazylego do celi syna.
 37. Pragnienie Zygmunta, aby zabić Klotalda przez sen.
 38. Udawanie, iż królewicz pozostawał we śnie.
 39. Pragnienie poprawy w kolejnym śnie.
 40. Ubolewanie Klaryna nad swoim losem.
 41. Pomylenie Klaryna z Zygmuntem, potraktowanie go jako księcia.
 42. Wyprowadzenie ich z błędu.
 43. Pragnienie ludu, aby Zygmunt stał się ich królem.
 44. Przeświadczenie księcia, że to kolejny sen.
 45. Próba przekonania Zygmunta o prawdziwości tej sytuacji.
 46. Oszczędzenie Klotalda.
 47. Prawo do powrotu do króla.
 48. Strach Bazylego przed gniewem syna.
 49. Chaos w państwie.
 50. Relacja Klotalda.
 51. Chęć walki z synem.
 52. Pragnienie zemsty Rozaury.
 53. Chęć oddania córce majątku i posłania do klasztoru.
 54. Odmowa ojcu, pragnienie śmierci Astolfa.
 55. Próba uspokojenia córki.
 56. Nadejście Rozaury.
 57. Prośba o pomoc z Astolfem.
 58. Wyjawienie mu prawdy na temat jego panowania, niedowierzanie Zygmunta.
 59. Spotkanie się zwolenników króla i księcia.
 60. Postrzelenie i śmierć Klaryna.
 61. Pomysł ucieczki, odmowa Bazylego, oddanie się w ręce syna.
 62. Przemiana Zygmunta, pokłon przed ojcem.
 63. Rozkaz Zygmunta wobec Astolfa z poślubieniem Rozaury.
 64. Wzięcie Estrelli za żonę.
 65. Zamknięcie buntownika w wieży.
 66. Mianowanie Zygmunta na króla.

Przeczytaj także: Życie snem - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.