x

Tytus Czyżewski - biografia, wiersze, twórczość

malarz, poeta, krytyk sztuki (180-1945)
Epoka literacka: XX-lecie międzywojenne