*** (Sądzę, że dwa i dwa jest cztery)

Autor:

Sądzę, że dwa i dwa jest cztery,
tym żyję. Byt oparłem na tem.
Gdzieś może, poza naszym światem,
w wymiarach innej jakiejś sfery
spotkam się z innym rezultatem,
lecz tutaj – dwa i dwa jest cztery.

Z tomiku Antologia satyry polskiej 1944-1955

Czytaj dalej: Do prostego człowieka - Julian Tuwim