Wezwanie do Neapolu

Znasz li ten kraj,
Gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask
Majowe złoci drzewa?
Gdzie wieńcem bluszcz
Ruiny dawne stroi,
Gdzie buja laur
I cyprys cicho stoi?
Znasz li ten kraj?...
Ach! tam, o moja miła!
Tam był mi raj,
Pókiś ty ze mną była!

Znasz li ten gmach,
Gdzie wielkich sto podwoi,
Gdzie kolumn rząd
I tłum posągów stoi?
A wszystkie mnie,
Witają twarzą białą:
Pielgrzymie nasz
Ach! co się z tobą stało...
Znasz li ten kraj?
Ach! tam, o moja miła!
Tam był mi raj,
Pókiś ty ze mną była!

Znasz li ten brzeg,
Gdzie po skalistych górach,
Strudzony muł
Swej drogi szuka w chmurach?
Gdzie w głębi jam
Płomieniem wrą opoki,
A z wierzchu skał,
W kaskadach grzmią potoki?
Znasz li ten kraj?...
Ach! tu, o moja miła!
Tu byłby raj,
Gdybyś ty ze mną była.

Czytaj dalej: Król Olch - Johann Wolfgang Goethe