Pieśń o deszcz

Ciebie, Boże, lud Twój wzywa!
Grozi głodem oschła niwa,
Niech tylko Pań chmurom rzecze,
A obfity deszcz pociecze.

Wzrusz się dla nas. Ojcze miły!
Dzieci Twe Cię obstąpiły.
Jeżeliśmy łaski godni,
Masz chleb w ręce, a my głodni!

Czytaj dalej: Pieśń wieczorna - Franciszek Karpiński