Pieśń o Duchu Świętym

Duchu Boży, mieszkaj z nami;
Nawiedź myśli obłądzonc,
Bogacąc nieba laskami
Serca od Ciebie stworzone.

Pocieszycielu prawdziwy!
Darze Boga najwyższego!
Ty miłość, ogień, zdrój żywy,
Ty olej światła dusznego.

Ty darami siedmioraki,
Ty moc Ojcowskiej prawice,
Ty ruszasz język wszelaki,
Spełniasz nieba obietnice.

Oświecaj zmysłów ciemności,
Wlej miłość Twoim natchnieniem,
Ciała naszego krewkości
Podpieraj Boskim ramieniem.

Broń nas od nieprzyjaciela,
Byśmy zewsząd pokój mieli
I przy Tobie wśrzód wesela
Przygód wszelkich uniknęli.

Niech nas przez Cię Ojciec słucha,
Niech Syna Jego poznamy
I od Nich obydwóch Ducha
Niech Cię wiarą ogłaszamy.

Chwała bądź Ojcu Królowi,
Synowi oddajmy chwałę!
Chwała Świętemu Duchowi
Teraz, i przez wieki całe.

Czytaj dalej: Chrystusie - Julian Tuwim