Adam Kowalski – biografia, wiersze, twórczość

Kompozytor, kapitan Wojska Polskiego, autor blisko 200 pieśni żołnierskich.

Adam Kowalski – zbiory twórczości