Kim był męczennik i co oznacza męczeństwo?

Męczeństwo to temat trudny i zdawałoby się, nieaktualny. Ten akt śmierci za poglądy kojarzony jest bowiem raczej z historycznymi dziejami chrześcijaństwa. Niemniej samo zjawisko jest o wiele szersze, niż tylko jedna religia i czas. Zginąć można bowiem w obronie każdych poglądów, nawet dzisiaj. Szczególnie istotne stało się to w dobie systemów totalitarnych, terroryzujących świat jeszcze dzisiaj. Czym więc dokładnie jest męczeństwo? Jakie cechy posiada dzisiaj, jak postrzegano je przez pryzmat historii?

 • Pojęcie męczeństwa
 • Pojecie męczeństwa w religii
 • Przykłady męczeństwa w literaturze
 • Pojęcie męczeństwa

  Pojęcie męczeństwa oznacza cierpienie lub śmierć poniesioną w wyniku obrony swoich przekonań, lub wiary. Osobę poddaną aktowi męczeństwa nazywa się męczennikiem. Słowo to wywodzi się od łacińskiego martyr, oznaczającego świadka. Wiąże się to z przekonaniem, iż męczeństwo chrześcijańskie jest wyrazem świadectwa wiary w Chrystusa. Niemniej obecnie nie ogranicza się go jedynie do cierpienia w obronie wiary. Męczeństwo ujęte w kontekście szerszym może dotyczyć każdego przekonania, które człowiek jest w stanie bronić do samego końca. Ogrom przykładów historycznych pokazuje, iż ludzie cierpieli za poglądy polityczne i filozoficzne. Szczególnie wiele przykładów męczenników takich spraw przytoczyć można z okresu XX wieku. Targające wtedy światem totalitaryzmy nie znosiły sprzeciwu. Niezwykle łatwo przychodziła im eliminacja przeciwników politycznych.

  Bardzo ważnymi cechą męczeństwa jest jego dobrowolność. Postanowienie cierpienia za swoje przekonania musi wynikać z osobistych powódek danej osoby, nie zaś bycia przypadkową ofiarą. Co więcej, zadanie cierpienia nie może być sprowokowane. Większość religii czy poglądów nie uznaje za męczennika osoby, która celowo działała w celu zostania zgładzoną przez swojego prześladowcę.

  Pojecie męczeństwa w religii

  Pojęcie męczeństwa nieodzownie kojarzy się z religią. Większość wielkich wierzeń monoteistycznych posiada pewną definicję męczennika, rzadziej jest to spotykane w politeizmie. Najbardziej rozpowszechniona jest koncepcja męczeństwa chrześcijańskiego. Jej definicja zgadza się z ogólnym pojęciem męczeństwa, niemniej wyjątkiem jest sposób śmierci osoby prześladowanej. Męczennik chrześcijański nie może popełnić samobójstwa. Bardzo podobnie jest w Judaizmie, który dał początek chrześcijaństwu. Dla obu tych religii męczeństwo to świadectwo wiary w Boga, ostateczny akt zawierzenia.

  W Chrześcijańskie rozwinął się ponadto kult męczenników. Sięga on swoimi początkami II wieku, kiedy to zaczęto modlić się nieopodal grobów takich ludzi. Z czasem tradycja ta rozrastała się coraz bardziej, zaczęto nawet budować kościoły na miejscach pochówku znanych męczenników. Do dzisiaj chrześcijanie obrządków wschodnich i katolicy oddają cześć relikwiom. Wynika to z przeświadczenia o świętości męczennika, tzw. chrztu krwi. Osoba, która cierpiała bądź umarła za wiarę jest uznawana za zbawioną, może więc zostać orędownikiem spraw ludzkich u Boga.

  Interesujące może być podejście do kwestii męczeństwa innych religii. Sikhowie przyjmują, że poświęcenie życia działaniu dla dobra ludzkości jest już męczeństwem. Z kolei Islam wiąże to pojęcia z walką. Męczennikiem jest osoba cierpiąca w walce innowiercami. Ta ostatnia definicja bywa uznawana za dosyć kontrowersyjną w opinii dzisiejszego społeczeństwa zachodu.

  Przykłady męczeństwa w literaturze

  • Święty Szczepan - pierwszy męczennik chrześcijański, opisany w Dziejach Apostolskich. Został ukamienowany z wyroku Sanhedrynu przez tłum jerozolimski. Do końca modlił się za swoich prześladowców. Ginąc, doświadczył wizji Chrystusa w Niebie. Ciekawostką jest, iż szat dokonujących egzekucji ludzi pilnował młody Szaweł - późniejszy święty Paweł z Tarsu. Święty Szczepan jest patronem kamieniarzy, kucharzy i tkaczy
  • Święty Wojciech - święty katolicki, znany między innymi z Kroniki Thietmara, czy drzwi gnieźnieńskich. Uznawany za patrona Polski, poległ za wiarę w czasach panowania Bolesława Chrobrego. Jego celem była misja do plemion Pruskich, które chciał ochrzcić. Niestety nie został dobrze przyjęty przez miejscowych. Zlekceważywszy nakaz odejścia, prawdopodobnie złamał jakieś miejscowe tabu i został zabity. Jego ciało porąbano na kawałki, a głowę nabito na pal. Bolesław Chrobry wykupił je potem za równowartość wagi w złocie. Święty Wojciech pochowany został w katedrze Gnieźnieńskiej. W 1038 roku napadający Polskę Czesi zrabowali relikwie świętego, które do dzisiaj nie wróciły na terytorium kraju
  • Męczennicy z Quo Vadis - Henryk Sienkiewicz w swojej powieści opisuje wydarzenia historyczne, mianowicie prześladowanie chrześcijan za rządów cesarza Nerona w Rzymie. Ich koniec jest straszny. Krew wielu wyznawców Chrystusa wsiąka w piach areny, ich ciała trawi ogień. Sienkiewicz opisuje wcześniejsze prześladowania w postaci szykan i fałszywych oskarżeń pod adresem wiernych. Niezwykłym kontrastem dla okrucieństwa Nerona i tłumu rzymskiego jest w powieści pokorny spokój, z jakim wyznawcy Chrystusa giną. Z przekazów historycznych, które Sienkiewicz niewątpliwie znał, wiadomo, iż to właśnie ta pokorna odwaga najbardziej dziwiła mieszkańców Cesarstwa. Bardzo prawdopodobne, iż to właśnie ona, powoli, acz z wielką siłą, ostatecznie spowodowała schrystianizowanie Rzymu
  • Sokrates - uznawanie sławnego filozofa greckiego za męczennika może wydawać się kontrowersyjne z wielu powodów. Opisane przez Platona dzieje mędrca i jego śmierć noszą jednak znamiona cierpienia za poglądy. Sokrates nauczał filozofii, bezprecedensowego poszukiwania prawdy. Jego nauka nie opierała się na autorytecie, a logice. To stanowiło w oczach starszyzny ateńskiej zagrożenie. Oskarżono go więc o szereg win, a ostatecznie skazano na śmierć. Wiemy to z relacji jego ucznia Platona, zawartych m.in. w Obronie Sokratesa. Śmierć wykonano przy pomocy podania trucizny, którą Sokratem miał wypić. Można by spekulować, czy więc nie popełnił raczej samobójstwa, niemniej czyn ten został raczej wymuszony. W dialogu Fedon Platon opisuje ten moment, łącznie z ostatnią mową wielkiego męczennika-filozofa

  Czytaj dalej: Kim był człowiek zlagrowany? Cechy, przykłady w literaturze

  Ostatnia aktualizacja: 2021-11-12 13:35:33