W odwieczerz

Autor:
Tłumaczenie: Sydir Twerdochlib

I śnię i błogosławię wraz
Wieczorny, cichy, lśniący czas,

Promiennej gwiazdy tęskny zew
Nad pysznem łonem barwnych drzew,

Wieczornych niebios święty mszał,
Przygrywkę serca, lutni szał —

Ach, oby kiedyś wzrok mój zgasł
W wieczorny, cichy, jasny czas!…

Czytaj dalej: W samotności - Mykoła Filański