*** (Usta Twe, które wieczór do moich ust skłania)

Autorem wiersza jest Jerzy Liebert

Usta Twe, które wieczór do moich ust skłania,
Całując, odnajduję dno mego kochania,
I, jak ptaki spłoszone, mych źrenic podwoje
W kościołach Twoich oczu gniazda wiją swoje.

I serce Twoje, które kadzidłem odurza,
Moja miłość płonąca, rozpięta jak róża,
Nad mym sercem - Twe serce - kopułą i szczytem
Urasta, w noc gwiazdami, w dzień tkane błękitem.

I z palety błyszczącej biorąc farby wszystkie,
W błękit zamykam, w gwiazdy, Twoje oczy czyste,
I barwą z wszystkich piękną wokół ust Twych błądzę -
Ustami - nie wiem, miłość znajdując czy żądzę.


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)

#Wiersze o miłości #Erotyki