*** (Przez turnie, pustki...)

Przez turnie, pustki wiatr ściga mgły,
ściga niechwytne nad wodą toń —
O serce ludzkie, ścigaj swe sny,
przez turnie, pustki je goń.

Scigaj niechwytne twoje sny-mgły,
aż cię ból zdejmie i żal i gniew,
goń je, aż z ciebie wytrysną łzy,
wytrysną łzy, wytryśnie krew...

Czytaj dalej: Lubię, kiedy kobieta... - Kazimierz Przerwa-Tetmajer