W dzień Bożego Narodzenia

Autor:

1. W dzień Bożego narodzenia,
Radość wszystkiego stworzenia.
Ptaszki do szopy zlatują,
Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

2. Słowik zaczyna dyszkantem,
Szczygieł mu dobiera altem.
Szpak tenorem krzyknie czasem,
A gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

3. Wróbel ptaszek-nieboraczek,
Uziąbłszy śpiewa jak żaczek:
Dziw, dziw, dziw, dziw, dziw nad dziwy,
Bóg i człowiek wraz prawdziwy, prawdziwy.

4. A mazurek z swoim synem
Tak świergocze za kominem.
Cierp cierp cierp cierp, miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

5. I żurawie w swoje nosy
Wykrzykują pod niebiosy.
Czajka w górę podlatuje,
Chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

6. Sroka wlazłszy na jedlinę
Odarła sobie łysinę.
I choć gołe świeci czoło,
Gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

7. Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie ludzie bo dzień będzie.
Do Betlejem pospieszajcie,
Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.

Czytaj dalej: Gwiazda - Leopold Staff