x

Ziarno

Po moście złotego kurzu
Anioły zstępują do śpichrza.
Szpara od blasku się zmruża
Kurz się leciutko zwichrza.

(Gorące złote nimby
I lekkie bose stopy...
Żywiczne, prześwietlone sęki.
Pachnące zbożne tchy).

Idą po złotej belce
I mrużąc oczy w cieniu
Schylają się w milczeniu
By w ziarnie grążyć ręce.

(Nagie, sypkie bursztyny,
Aniołów wiotkie palce...
Szemrzące cicho ziarno
I rozdzwoniony świerszcz).

Obu dłońmi ważą ciężkie garście,
Zaczerpnięte z mrocznego sklepiska

I w blask wznoszą, w słoneczne przepaście,
Sącząc w mrok niby złote źródliska.

(Cyt! Cyt! sypkiego ziarna...
Cyt! Cyt! dzwonnego świerszcza...
Promienna szpara blasku
I wirujący kurz).


Czytaj dalej: Wiosną - Bronisława Ostrowska

Zobacz inne utwory Bronisławy Ostrowskiej