Jak napisać opis obrazu? Najważniejsze elementy, przykład

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-18 17:40:13

Opis obrazu to rodzaj wypowiedzi pisemnej, w której uczeń ma za zadanie przedstawić w tekście dane dzieło malarskie. Dzięki niemu osoba, która nie widziała danego malunku, może go sobie wyobrazić. Z tego względu opis musi być dokładny i precyzyjnie określać, co przedstawia oraz jak rozmieszczone są jego elementy. W tym artykule dowiesz się, jak napisać dobry opis obrazu i co musi on zawierać.

Spis treści

Opis obrazu - najważniejsze elementy

Celem opisu obrazu, jak zostało już wspominane, jest ukazanie dzieła na tyle wiernie, aby czytelnik mógł sobie go wyobrazić. Musi więc zawierać informację o tematyce malunku, opis kompozycji i rozmieszczenia jego elementów, kolorystyce oraz jakie uczucia wzbudza. Na końcu pracy umieszcza się także osobiste refleksje i wrażenia, czy autorowi opisu podoba się to dzieło. Dodatkowo we wstępie umieszcza się najważniejsze informacje encyklopedyczne (tytuł dzieła, autora, rok powstania, zastosowana technika, miejsce jego przechowywania).

Opis obrazu - struktura pracy

Jak każda praca pisemna, opis obrazu musi składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Nie każdy wie jednak, jak skonstruować poszczególne części. Poniżej najważniejsze informacje o każdej z części pracy pisemnej.

Wstęp

We wstępie musi pojawić się koniecznie tytuł, autor, rok powstania oraz tematyka dzieła. Dobrze poszukać informacji na temat miejsca jego przechowywania (czy znajduje się w jakimś muzeum, czy też w kolekcji prywatnej?) rodzaju obrazu (czy jest to portret, pejzaż, scena rodzajowa czy batalistyczna). Warto wprowadzić także technikę wykonania obrazu. Takie informacje pokazują dobrze przygotowanie autora do napisania pracy. Wstęp powinien mieć przynajmniej dwa zdania.

Rozwinięcie

W rozwinięciu każdą część obrazu należy opisać w kolejnym akapicie. Na początku trzeba napisać, co znajduje się na pierwszym planie i w jego centralnym punkcie. Następnie, jeśli na pierwszym planie pojawia się więcej elementów (np. po prawej lub lewej stronie). Następnie opisywane są elementy na drugim i trzecim planie (jeśli występują) według takiego samego schematu. Na końcu tej części powinna znaleźć się informacja, co widoczne jest w tle. 

Kolejnym kluczowym elementem jest opis barw, które użyto w pracy (np. czy kolory są żywe, czy też stonowane? Czy dominuje jakiś konkretny odcień, barwa?) Należy zastanowić się, co dzięki nim uzyskano. Warto postawić sobie pytanie, jakie uczucia wzbudza w oglądającym obraz. Taka informacja powinna znaleźć się w tej części pracy. 

Jeżeli dysponuje się wystarczającą wiedzą na temat dzieła oraz okoliczności jego powstania (lub też po prostu ma się swoją wizję co autor chciał tym obrazem przekazać) można pokusić się o interpretację jego elementów oraz sformułowanie przekazu malunku.

Zakończenie

Zakończenie, podobnie jak wstęp, musi mieć również minimum dwa zdania. Powinna znaleźć się tutaj opinia autora tekstu oraz uzasadnienie (np. pejzaż podoba mi się, ponieważ ukazany widok jest przyjemny i miły dla oka). Można również spróbować zastanowić się, jak odbierają go inni oraz czy miał wpływ na otoczenie (np. czy jest znany, ważny dla jakiejś grupy?). 

Opis obrazu - przydatne zwroty

Opis obrazu wymaga pewnego specyficznego słownictwa, o którym nie zawsze uczniowie pamiętają. Opisując rozmieszczenie elementów w rozwinięciu, można skorzystać ze zwrotów takich jak:

 • w punkcie centralnym
 • na pierwszym planie
 • na drugim planie
 • po lewej/prawej stronie
 • w tle
 • u góry, na dole
 • w prawym/lewym górnym/dolnym rogu

Opisując te elementy, dbając o różnorodność językową, warto użyć poniższych zwrotów:

 • widać
 • można zobaczyć
 • artysta umieścił
 • malarz przedstawił
 • zostało namalowane
 • jest ukazane

Warto stosować także synonimy do słowa obraz (np. dzieło, malunek, dzieło malarskie), zastosowanej techniki (np. olej na płótnie, akwarela), a także tematyki obrazu (pejzaż, portret, scenka rodzajowa, martwa natura itp.)


Czytaj dalej: Kim był człowiek zlagrowany? Cechy, przykłady w literaturze