Barok wobec tradycji kulturalnej minionych epok - notatka

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-25 16:45:14
Epoka literacka Barok

Barok - styl literacko-artystyczny dominujący w Europie XVII wieku. Nazwa nurtu wzięta prawdopodobnie od portugalskiego barocco lub hiszpańskiego baurecco - perły o nieregularnym kształcie. Nazwy zaczęto używać w XIX wieku, określenie pejoratywne. Oznaczała brak umiaru, dziwność, nadmierne komplikacje w sztuce i literaturze.

Spis treści

Barok a antyk i renesans

Barok czerpie tematycznie z antyku, wykorzystuje wiele form które wtedy wynaleziono. Zarazem próbuje zerwać ze statycznością renesansu, jego powściągliwością.

Nawiązania średniowieczne w baroku

W barku dochodzi do ponownego rozkwitu Kościoła Katolickiego i kontrreformacji. Dlatego epoka ta związana jest z nawiązaniami do średniowiecznej religijności:

 • Zainteresowanie motywem vanitas
 • Przekonanie o śmiertelności ludzkiej, dance macabre
 • Zapożyczenie motywu konfliktu ciała i duszy
 • Próba oddania poprzez sztukę mistyki chrześcijańskiej
 • Ratio - połączenie klasycznej wykładni teologicznej z wysoką formą literacką

Rzeźba barokowa

 • Nawiązująca swoim kształtem do rzeźby antycznej
  • doskonałe odzwierciedlenie anatomii
 • Wykonana w marmurze, drewnie, brązie, stiuku
 • Monumentalna w swoim charakterze
 • Pragnęła wyrazić ruch
 • przede wszystkim wyraża emocje
 • tematyka religijna i antyczna

Przykłady rzeźby barokowej:

 • Ekstaza świętej Teresy (Lorenzo Bernini)
 • Niepokalana (Pierre Puget)
 • Pluton i Prozerpina (Loreno Bernini)

Malarstwo barokowe

 • Główne tematy wzięte z Biblii, mitologii, historii

Cechy malarstwa barokowego różniące je od renesansowego:

 • Sceny dynamiczne, wyraziste, budzące emocje
 • Bogata ornamentyka
 • Próba oddania trójwymiarowości w sztuce
 • Operowanie światłocieniem
 • Kontrasty ciemności i światła
 • Nieregularność, asymetria

Przykłady malarstwa barokowego:

 • Złożenie do grobu (Caravaggio)
 • Pogrzeb hrabiego Orgaza (El Greco)
 • Porwanie Europy (Rubens)

Literatura baroku

Literatura barokowa korzystała z form znanych jeszcze z antyku ale nie kierowała się ściśle ich wyznacznikami. Najsilniej różnice miedzy tymi dwoma widać przy zestawieniu z klasycyzmem - nurtem artystycznym, mającym swój początek w baroku i okres rozwoju w oświeceniu. Cechy barokowej literatury różniące ją od wcześniejszych epok to:

 • Rezygnacja z dyskretności i powściągliwości antyku
 • Stosowanie wysublimowanych, kwiecistych form językowych (Marinizm, Manieryzm)
 • Stosowanie licznych przenośni, nawiązań (Gongoryzm)
 • Bazowanie na niecodziennym koncepcie (Konceptyzm)

Teatr barokowy

Dynamiczny rozwój teatru w baroku. Dzieli się na:

 • teatr elżbietański
 • teatr klasycystyczny

Teatr elżbietański

 • Rozwija się głównie w Anglii
 • Ważny twórca - Wiliam Szekspir (Hamlet)
 • Zrywa z antyczną formą

Cechy różniące od teatru antycznego:

 • złamanie zasady trzech jedności
 • brak chóru
 • złamanie zasady jedności estetyki
 • zarzucenie zasady Decorum
 • występowanie scen zbiorowych i śmierci
 • występowanie sił nadprzyrodzonych
 • człowiek sam wybierający własny los
 • głębia psychologiczna bohaterów
 • bohaterowie z różnych warstw społecznych

Teatr klasycystyczny:

 • Rozwija się głównie we Francji
 • Ważny twórca - Molier (Świętoszek)
 • Nawiązuje do antycznych tradycji
 • Wnosi do niej nowe elementy

Cechy dramatu klasycystycznego zgodne z antykiem:

 • budowa akcji zgodna z wzorcami Greckimi
 • proste postaci o mało skomplikowanym charakterze
 • brak elementów nadprzyrodzonych
 • prosta fabuła

Cechy dramatu klasycystycznego odmienne od antyku:

 • synkretyzm gatunkowy
 • postaci z różnych warstw społecznych
 • ukazanie złożoności ludzkich relacji
 • użycie języka potocznego

Czytaj dalej: Kim był człowiek zlagrowany? Cechy, przykłady w literaturze