*** (Gdyby chciał sprawę ducha odnowić Hiszpanem)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Gdyby chciał sprawę ducha odnowić Hiszpanem
Pan Bóg, byłby im Soulta uczynił Sułtanem,
A jużby się dziś, jak my, z pod własnych bezwstydów
Wydobywali duchem Kolumbów i Cydów.


Czytaj dalej: 27. *** (Któryś pono, pan wielki podobno, Mopanku)

#Przypowieści i epigramaty