Erotyki (Przełożono na muzykę światło Wegi)

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Przełożono na muzykę światło Wegi...
Był to jakby Szymanowski,
zaświatowo dziki...
Miłość nasza, gwiazda nasza już odbiegła,
w niebios manowce
o miliony lat muzyki
czy światła,
w Mlecznej Drogi zaszyła się atlas,

zdążyła się już oprzeć o Kosmosu brzegi...
Ach, kiedy to było!
Zagrajcie najpierw gwiazdy,
a potem
naszą miłość...


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)

#Erotyki