(Księgi wtóre) Do doktora Montana

Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą,
Szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą,
Nie wiem miły doktorze! w której masz krainie;
Jam tylko był w Dziesiątej, która przy Lublinie.

Czytaj dalej: Na Nowy Rok - Jan Kochanowski