(Fraszki pierwsze) Do gościa

Jesli darmo masz te książki,
A spełna w wacku pieniążki,
Chwalę twą rzecz, gościu-bracie,
Bo nie przydziesz ku utracie;
Ale jesliś dał co z taszki,
Nie kupiłeś, jedno fraszki.

Czytaj dalej: (Fraszki pierwsze) O żywocie ludzkim (Fraszki to wszystko) - Jan Kochanowski