Pieśń o błogosławieństwo Boże nad krajem

Boże! Kiedy wiarę świętą
W kraju naszym czcić zaczęto,
Dałeś nam prawo do Twej opieki,
My Ci się dali na wieki.

Niech Cię złość nasza nie trzyma,
Zwróć się w tę stronę oczyma,
Gdzie miłosierdzie czyni nadzieję!
A sprawiedliwość zwolnieje.

Pobłogosław tę Twą ziemię
I na niej żyjące plemię.
Króla i stanów sam sprawuj wolę,
Najlepszą im wybierz dolę.

Pobłogosław miasta Twoje!
Wioski i wieśniacze znoje!
I dzieci nasze, dla Twojej chwały,
Daj nam zdrowie, pokój stały.

Koło niwy rolnik chodzi,
Ona bez Boga nie zrodzi!
On to sam tylko plenność jej daje!
Pobłogosław urodzaje.

Daj, co widzisz potrzebnego
Dla dobra narodu Twego,
Niech prosto chodzim w Twoim Zakonie,
Pobłogosław w życiu, w zgonie.

Czytaj dalej: Pieśń wieczorna - Franciszek Karpiński