Biedny karlik

Biedny karlik, to prawda, bo sił swych nie mierzy,
I póty się najeża, aż olbrzym uderzy.
W czem innem trzeba szukać skutecznéj pomocy —
Nie każdy Goliat ginie z Dawidowéj procy.

Czytaj dalej: Koguty - Aleksander Fredro