Jakże ci powiem o miłości

Autorem wiersza jest Julian Tuwim

Kocham poranki w cichym lesie
W szczebioty ptaków zasłuchane,
Kiedy mi wietrzyk pieśni niesie
W zacisze moje, na polanę...
Ach! Wtedy szczęście u mnie gości,
Gdy leżę w wonnych mchów kolebie...
...Jakże ci powiem o miłości,
Jeżeli więcej kocham ciebie?

Kocham bogate polskie niwy,
Zboże źrzejące: jęczmień, żyto,
Gdy rolnik z pracy swej szczęśliwy
Czeka na zbiórkę przeobfitą...
Hej! Zbieram z serca plon radości!
Razem z rolnikiem śnię o chlebie!...
...Jakże ci powiem o miłości,
Jeżeli więcej kocham ciebie?...

Kocham kwitnące złotem sady,
Drzewa, chylące jasne czoła,
Gdy śliwy, grusze, winogrady
Wonie przecudne ślą dokoła...
Wtedy mnie czucie niewinności
Ogarnia, jakbym był na niebie...
...Jakże ci powiem o miłości,
Jeżeli więcej kocham Ciebie?...


Czytaj dalej: Miłość szczęśliwa

#Wiersze o miłości© Copyright by Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, Warszawa 2006

Dochody Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim pochodzą jedynie z honorariów z tytułu praw autorskich do dzieł jej Patronów i przeznaczone są w całości na pomoc dzieciom niepełnosprawnym i na popularyzację twórczości obojga Autorów. TUWIM.ORG