Mamusiu droga...

Mamusiu droga! Przyjdź prędko i pomóż!
Gdy tobie z tem się nie zwierzę — to komuż?
Już obliczyłem wreszcie co do krzty,
że 1 + 2 = 3,
ale 6 — 4 — odjemnik z odjemną —
od dawna zliczam w główce pracą nadaremną!...

Czytaj dalej: Cztery pory roku - Józef Antoni Birkenmajer