Do przyjaciela

Na tym tu miejscu z wami ja żyłem,
Z wami tu wodę Niemnową piłem,
Też same brzegi, też same ściany,
Odzie was kochając, byłem kochany.
   Sciśnij mię, Filon, wzajem ściśnięty,
   Śpiewajmy słodycz przyjaźni świętej.

Za co mi stanie! Że mówię śmiało:
"Nic mię od ciebie nic oderwało".
Ktoś kłóci ludzi, kłoś miasta wali.
My się w zaciszu stale kochali.
   Sciśnij mię, Filon. wzajem ściśnięty.
   Śpiewajmy słodycz przyjaźni świętej.

Niech mi tu twardy kamień postawią,
Którego późne lata nie strawią:
Na nim dam napis nic starły wiekiem:
"Dwóch ludzi bvlo jednvm człowiekiem".
   Ściśnij mię, Filon, wzajem ściśnięty,
   Śpiewajmy słodycz przyjaźni świętej.

Czytaj dalej: Niepewność - Adam Mickiewicz