Sąd Ozyrysa - opracowanie

  • Sąd Ozyrysa A gdy umarł w Egipcie syn Psunabudesa, Psunabudes, wielki minister któregoś tam Tutmesa, z którejś dynastii panującej przed napadem Hyksów...