że - jaka to część mowy?

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-08 13:10:17

W języku polskim pojawia się wiele części mowy, które umożliwiają poprawną komunikację. Jednym z najczęściej wykorzystywanych wyrazów z pewnością jest krótkie słówko „że”. Należy ono do nieodmiennych części mowy i zawsze jest ono wykorzystywane dokładnie w tej samej formie. „Że” jest jednak przede wszystkim spójnikiem, czyli częścią mowy, która łączy ze sobą dwa zdania, równoważniki lub wyrażenia w jedno zdanie złożone. „Że” należy do kategorii spójników znanych jako podrzędne czy hipotaktyczne. Występuje ono przeważnie na granicy między wypowiedziami składowymi. Dzięki temu odbiorca otrzymuje sygnał, że te dwie części są ze sobą powiązane. Przed „że” stawia się przecinek, co sygnalizuje pauzę w zdaniu.

Istnieje wiele przykładów zastosowania spójnika „że” w mowie. Są to takie zdania jak: „Nie wiedziała, że to się źle skończy”, „Miał jej przekazać, że spotkanie odwołano”, „Mówiono, że człowiek ten miał wpływy w towarzystwie” czy „Nie miała pojęcia, że coś takiego może ją w ogóle spotkać z jego strony”. 


Czytaj dalej: Alegoria - definicja, przykłady